ما فعالیتمان را به طور رسمی از سال ۱۳۹۴ با چاپ اولین کتابمان (اسمورف کیمیاگر) آغاز کردیم۰ آنچه ما را وارد حوزه‌ی نشر کتاب کرده است، توجه به این موضوع بوده که کتاب‌خوانی دربین کودکان و نوجوانان کمرنگ‌تر از گذشته شده است۰ به نظرما (شاید)، یکی از دلایل این بوده که کودکان و نوجوانان سرگرمی‌های جذاب‌تری را (بخصوص دردنیای دیجیتالی) جایگزین کتاب کرده‌اند۰ پس (شاید) لازم است کتاب‌های جذاب‌تری دراختیار آنها قراربگیرد تا دوباره کتاب را یک سرگرمی بدانند۰به این دلیل انتشارات مرغابی با شعار “کتاب سرگرمی است” آغاز به فعالیت کرد تا کودکان و نوجوانان را با کتاب سرگرم کند۰